Godlo Polski

tel.: (14) 681 32 02

Logowanie do dziennika elektronicznego

 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/czarnapowiatdebicki

 

 JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI!

Dziękujemy Publicznej Szkole Podstawowej w Głowaczowej za nominację.

 Z radością przystąpiliśmy do akcji na rzecz osób z autyzmem w ramach akcji #chellengeniebieskiemotyle 2021.


Do wykonania zadania nominujemy :

* klasę 2 Szkoły Podstawowej w Grabinach

* Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Woli Wielkiej

Zapraszamy wyżej wymienionych do uczestnictwa w wyzwaniu zainicjowanym przez Ośrodek Szkolno – Wychowaczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu. Celem akcji jest poszerzenie świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom. Jak przekazać taką niebieską iskierkę przyjaźni? To bardzo proste. Wystarczy:

1. Ubrać się na niebiesko.

2. Wykonać pracę plastyczną np. odbić niebieskie ręce w kształcie motyla lub serca albo wykonać dowolną aktywność wg. własnej inwencji twórczej np. „taniec motyla”.

3. Zrobić zdjęcie lub nagrać film z tworzenia pracy i wstawić na swój profil na Facebook lub stronę internetową oraz przesłać na adres motyle2021@soswjaroslaw.onmicrosoft.com
Ważne, aby na zdjęciu lub filmie ujęte były pozdrowienia:
JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI! (nagrane lub napisane).

4. Nominować kolejne dwa przedszkola, oddziały przedszkolne i powiadomić je o tym.

5. Każda osoba włączająca się do akcji #chellengeniebieskiemotyle2021 do publikowanego zdjęcia lub filmu dołącza skopiowany tekst, podając nominowane przez siebie osoby/placówki.

6. Na wykonanie zadania każdy Nominowany otrzymuje 48 godzin.

Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.

Po nominacji przez Publiczną Szkołę Podstawową w Głowaczowej ,oddział przedszkolny przyjął zaproszenie i przyłączył się do akcji „Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami”, której celem jest poszerzenie świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom. Przedszkolaki z Głowaczowej przekazały niebieską iskierkę przyjaźni  wykonując następujące zadania:

  1. Rozmawialiśmy podczas zajęć o tym, że każdy jest ważny, choć trochę inaczej widzi świat. Oglądaliśmy film dla dzieci „ Autyzm”.
  2. Ubraliśmy się na niebiesko,
  3. Wycinaliśmy niebieskie kwiaty i nadmuchaliśmy niebieskie balony.
  4. Wykonaliśmy dekoracje wraz z hasłem : Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami
  5. Nagraliśmy film z radością wypowiadając hasło akcji „Jesteśmy z wami niebieskimi motylami”.
  6. Umieściliśmy informację o akcji na stronie naszej szkoły.
                  

 

 

Rekrutacja 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabinach informuje, że w dniach od 08.02.2021 r do 26.02.2021  do godz 15.00 będą prowadzone zapisy do klasy "0" i do klasy 1 Publicznej Szkoły Podstawowej W Grabinach. 

Druki do zapisu można pobrać w szkole oraz u wychowawczyni klasy "0" i wypełnione dostarczyć do sekretariatu szkoły (obowiązują podpisy obojga rodziców w miejscach do tego przeznaczonych.

Ze względu na planowanie zajęć w roku szkolnym 2021/2022 uprzejmie prosimy o zachowanie w/w terminów

 

Od dnia 18.01.2021 r wznawiamy nauczanie stacjonarne ( w szkole) dla uczniów klas 1-3 z zachowaniem zasad sanitarnych.
Uczniowie klas 4-8 pozostają nadal w domach i lekcje dla nich będą prowadzone poprzez aplikację Teams w sposób zdalny.


Proszę rodziców o zapoznanie się z zaleceniami MEN MZ i GIS.

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
3. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Proszę Rodziców uczniów klasy 0 i klas 1-3 o zgłoszenie do piątku (15.01.2021r.) chęci korzystania z dożywiania na stołówce szkolnej na tutejszym dzienniku lub w piątek pod nr tel. 14 6813202 w godzinach od 8.00 - 12.00. z uwagi na potrzebę zamówienia produktów.

Przypominam również, że można skorzystać z dofinansowania dożywiania po uprzednim złożeniu wniosków w GOPS w Czarnej na II półrocze, ponieważ dotychczasowe wnioski wygasły z dniem 31.12.2020r.

Cena posiłku pozostaje bez zmian tj. 2,50 zł/dzień.